Voorwaarden

LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U GEBRUIKMAAKT VAN DEZE WEBSITE.

De volgende bepalingen zijn bindend voor het gebruik van deze website.

Copyright

Alle logo’s op deze website zijn eigendom van R. Bisschops, Schiedam, Nederland, (“Eigenaar“), met uitzondering van de respectievelijke logo’s van toegepaste software van derden. Het ontwerp, de inhoud en de source code van deze website zijn eigendom van de Eigenaar van deze website, met uitzondering van thema’s van derden. Indien content van derden op deze site is geplaatst, is dat met instemming en of medeweten van de eigenaar van deze content. Indien toch content van derden op deze website voorkomt zonder toestemming van de rechthebbende zal deze, na melding, direct verwijderd/aangepast worden.

Voorwaarden voor gebruik

Kopiëren, reproduceren of overdragen van delen of alle content van deze website in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Eigenaar, is verboden. Dit met uitzondering van het gestelde onder Informatie op deze website.

Informatie op deze website

Informatie op deze website is afkomstig van verschillende bronnen. Bronnen gebruikt voor het samenstellen van de op deze website aanwezige (genealogische) gegevens en relaties zijn afkomstig van internet, uit persoonlijke archieven en uit officiële archieven. De gebruikte bronnen worden geacht betrouwbaar te zijn. Bronnen zijn zoveel mogelijk vermeld bij de betreffende persoon en/of de gebeurtenis en geverifieerd.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op deze website is alleen ter informatie en niet officieel en/of definitief. Ook kunnen onnauwkeurigheden of typefouten voorkomen. Informatie kan wijzigen zonder bericht.

Genealogische informatie op deze website is niet bedoeld voor professioneel genealogisch onderzoek of advies zonder raadplegen van de oorspronkelijke bronnen. De informatie op deze website is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Technische (ontwerp) documentatie op deze website is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Alle informatie mag worden gebruikt voor niet-commerciële publicatie(s), echter alleen na toestemming van de Eigenaar van deze website, dan wel de rechthebbende en altijd met bronvermelding.

De Eigenaar van deze website accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik van gegevens afkomstig van deze website en/of voor onjuistheid van gegevens op deze website.

Privacybeleid

Het privacybeleid is terug te vinden op de pagina privacybeleid.

Links van deze website

Ondanks dat regelmatig gescand wordt, kan het voorkomen dat links op deze website niet meer werken. Hiervoor kan dan ook geen garantie gegeven worden. De Eigenaar van deze website wijst nadrukkelijk alle verantwoordelijkheid af betreffende informatie of content buiten deze site. Links op deze website zijn derhalve alleen aangebracht als service aan de gebruikers van deze website.

Links naar deze website

Het aanbrengen van links naar deze website is in principe toegestaan, echter dieplinken en/of hotlinken is niet toegestaan. De Eigenaar van deze website stelt het op prijs in kennis te worden gesteld van het aanbrengen van links.

Gebruikte software van derden

WordPress en alle gerelateerde logo’s zijn eigendom van WordPress. WordPress is gebruikt onder de General Public License.

Voor deze website is het Amphibious-thema gebruikt van TemplatePocket, beschikbaar gesteld onder de GNU General Public License.

MediaWiki is gebruikt onder de GNU General Public License.

©2023 R. Bisschops, Schiedam, Nederland. Alle rechten voorbehouden.